Ga naar de inhoud
w-logo-removebg-preview

Wardenaar Theatermaker

Wie Wardenaar kent zoekt niet, wie zoekt kent Wardenaar niet
Home » Disclaimer

Disclaimer

  Disclaimer met betrekking tot copyright en privacy.

  Disclaimer

  Op al het foto en tekstmateriaal dat op deze site staat berust copyright.

  Het is dan ook niet toegestaan om beeldmateriaal over te nemen, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Sylvia Wardenaar. Mocht u een foto of tekst over willen nemen kunt u contact opnemen. Meer inhoud van de disclaimer is hieronder te vinden.

  Algemeen

  De eigenaar van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto ‘s, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site.

  Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de eigenaar van de website evenals de webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

  © Foto’s en tekstuele informatie

  Op alle foto’s van deze website berust copyright. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de eigenaar van deze site. De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden.

  Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact met mij op via in**@wa*******.nl.

  Evenementen

  Tijdens mijn evenementen worden er regelmatig foto’s gemaakt. Mocht je op de foto staan, die op mijn website is gepubliceerd, en deze om een goede reden gelieve verwijderd hebben, dan kun je via het contact formulier of via email een verzoek (in**@wa*******.nl) tot verwijdering van de foto sturen, onder vermelding van de datum, activiteit en fotonummer of een beschrijving van de foto. Ik respecteer ieders wens tot privacy en zal zorgdragen voor verwijdering van de foto.

  Links naar andere websites

  Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wardenaar heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Wardenaar houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.